{[{title}]}
מכירות
לחברת מכשור רפואי במרכז דרוש/ה מנהל/ת
לקוחות לתחום הציוד הרפואי הדיאגנוסטי.
המשרה הינה משרת שטח מול כל מוסדות הרפואה
בישראל
 עיקרי התפקיד:
 ניהול צרכי הלקוחות במעבדות בבתי וקופות
החולים, ומתן שירות איכותי ומקיף.
  יצירת קשרים איכותיים עם גורמי מפתח
בארגון לצורך קידום מוצרי החברה
  היכרות עם השוק

לפרטים נוספים
משרה זו הורדה מהאתר