{[{title}]}
רכש

איש/אשת ייבוא ייצוא ורכש

119214
לחברת הייטק דרוש /ה איש /אשת יבוא ייצוא
ורכש מחברות הייטק.
 
תיאור המשרה
עבודה מרובה מול גורמים שונים בחברה, טיפול
בכל נושא השילוח, פנים ארצי וחו"ל, הכנת
מסמכי השילוח, תאום מול המשלחים, מעקב
משלוחים ודיווחי סטטוס, תמיכה בתהליכים
ואישורים מול המכס, ניהול משא ומתן עם חברות
שילוח ועמילי מכס, בדיק

לפרטים נוספים
משרה זו הורדה מהאתר