{[{title}]}
מדעים/ביוטק

מנהל/ת פרויקטים ביוטכנולוגיים

117771
מנהל/ת פרויקטי פיתוח טכנולוגיות ויכולות
חדשות בתחום של ביוטכנולוגיה באמצעות:
- הובלת חקר טכנולוגי והצבעה על כיווני
פיתוח למיצוי השימוש ביכולות
ביוטכנולוגיות.
- ניהול פרויקטים בתחום של ביוטכנולוגיה
לפיתוח יכולות לצרכים מודיעיניים ומבצעיים
- תכנון פרויקטים וניסויים לפיתוח יכולות
לצרכים מודיעיניים

לפרטים נוספים
משרה זו הורדה מהאתר