{[{title}]}
תפעול
התפקיד כולל אחריות על כלל מערך התפעול
בחברה (כפיפות למנכ"ל) : 


צוות האדמיניסטרציה,
ניהול ביצוע משימות אדמיניסטרטיביות
התומכות בחברה ובמשרד. 
אחריות על אזור הקבלה , קבלת אורחים, ניהול
יומנים, חדרי ישיבות. 
שירות ופתרונות אדמיניסטרטיביים, שירותי
משרד, ניקיון משרדים, רכבים, בטיחות ואבטחה. 
עבודה

לפרטים נוספים
משרה זו הורדה מהאתר