{[{title}]}
תפעול

דירקטור/ית תפעול ושרשרת אספקה

117173
במסגרת התפקיד באחריות המנהל/ת להבטיח
תכנון, אספקה וזרימה מיטבית של  מכשירים,
חלקי חילוף, מתכלים, חומרי גלם ושירותים
לחברה, באיכות, בזמינות ובעלות אופטימליות,
לתמיכה בהשגת יעדיה העסקיים של החברה.
אחריות על הפעילות ההנדסית להבטחת המשך
אספקות למוצרי החברה השוטפים ותמיכה
בפיתוח, מעבר לייצור ואספקו

לפרטים נוספים
משרה זו הורדה מהאתר
תפעול
אחריות כוללת למערך שרשרת האספקה בחברה
מקבלת הזמנת לקוח ועד  לאספקתה .
אחריות על המחלקות הבאות: תכנון חומר
והצטיידות , ניהול יצרנים / קבלני משנה בארץ
ובחו"ל , מחסנים ולוגיסטיקה , ייבוא ויצוא .

לפרטים נוספים
משרה זו הורדה מהאתר