{[{title}]}
IT

מנתח מערכות \ מיישם Salesforce

115462
תחומי התפקיד
 ·        אחראי לעיצוב תהליכי העבודה של
המערכות בתחומי פעילותו, אחראי על אספקת רמת
שרות מיטבית בהתאם לרמת הקריטיות של
תהליכים אלה לפעילותו של הארגון
 ·        אחריות להבטחת פעילות רציפה
ותקינה ופיתוח של המערכת בתחום אחריותו:
ניהול ספקים מומחים לתחזוקה ו/או פיתוח של
המערכת, ניהול ה

לפרטים נוספים
משרה זו הורדה מהאתר