{[{title}]}
תפעול ורכש

Global Purchasing Specialist

113383

תיאור התפקיד:
• ניהול מכרזים, איתור ספקים, ניהול מו"מ על הסכמים מול ספקים אסטרטגיים וסגירת הסכמים מול הספקים והגורמים הרלוונטיים בארגון.
• ניהול הקשר השוטף מול הספקים השונים בארץ ובחו"ל.


לפרטים נוספים
משרה זו הורדה מהאתר
הנדסה ו-R&D

ר"צ ייצור ושירות בינ"ל

112325

ר"צ ייצור ושירות בינלאומי:
• ניהול מעבדת אלקטרוניקה ומערך הרכבות
• ניהול הרכש האלקטרוני
• ניהול קבלני משנה
• אחריות על התמיכה והשרות הבינלאומיים
• טפול ברגולציה רפואית


לפרטים נוספים
משרה זו הורדה מהאתר