{[{title}]}
תפעול ורכש

מנהל/ת מחלקת אריזה

108111

אחראי על פעילות מחלקת אריזה בדגש על ניהול העובדים

תחומי אחריות:
אחריות על תהליך אריזה יעיל, למילוי החומרים באריזתם הראשונית, להרכבה של האריזות מוצר משניות והכנה של מוצרים למשלוחים בהתאם להזמנות לקוח ועצי מוצר, עמידת בלו״ז הזמנות לקוח ומנהל ישיר של עובדי אריזה ומילוי.
ניהול...


לפרטים נוספים
משרה זו הורדה מהאתר