{[{title}]}
דאטה

Business Analyst

351677
 We’re looking for a Business
Analyst like you to join our BI team and our collective goal to empower
businesses to succeed through data.

לפרטים נוספים
משרה זו הורדה מהאתר
כספים
 התפקיד כולל: 
· עבודה רוחבית מול ממשקים מרובים בחברה
(פיתוח, שיווק, מכירות וכספים) 
· הכנת התקציב השנתי של פרויקטים ובקרת
עמידה ביעדים כולל הרמת דגלים. 
· בקרה וביצוע אנליזות לדוחות הכספיים,
לרבות, הזמנות, הכנסות, מלאי לפי קווי
מצרים. 
· ניהול תהליכי הבקרה והמדידה התקציבית של
שרשרת האספקה. 
·

לפרטים נוספים
משרה זו הורדה מהאתר