{[{title}]}
כספים

כלכלן חטיבת בינלאומי

332832
תחומי אחריות ופעילות: 
בנייה ובקרה אחר תקציב המכירות והוצאות
,ביצוע ניתוחי מכירות

ורווחיות , מבצעים ופעילויות קידום מכירות ,
תמחור מוצרים, ביצוע ניתוחי עומק של

מגמות ריכוז ובקרה אחר ההוצאות הישירות
הנשלטות של החטיבה. 
השכלה וכישורים נדרשים: 
תואר ראשון בכלכלה - חובה 
ניסיון של עד שלוש שנים ככלכ

לפרטים נוספים
משרה זו הורדה מהאתר
כספים
 התפקיד כולל: 
· עבודה רוחבית מול ממשקים מרובים בחברה
(פיתוח, שיווק, מכירות וכספים) 
· הכנת התקציב השנתי של פרויקטים ובקרת
עמידה ביעדים כולל הרמת דגלים. 
· בקרה וביצוע אנליזות לדוחות הכספיים,
לרבות, הזמנות, הכנסות, מלאי לפי קווי
מצרים. 
· ניהול תהליכי הבקרה והמדידה התקציבית של
שרשרת האספקה. 
·

לפרטים נוספים
משרה זו הורדה מהאתר