{[{title}]}
מחקר

מנהל/ת הנדסת ייצור

336656
לחברה ביטחונית דרוש/ה מנהל/ת הנדסה
וטכנולוגיה. 
התפקיד כולל :
• ניהול צוות של מהנדסי תהליך ו NPI
• ניהול כלל הפעילות ההנדסית, טכנולוגית
ואחזקתית באתר כולל צב"דים
• אחריות על פיתוח ושיפור תהליכים חדשים
וקיימים, העברה מפיתוח לייצור, חקר תקלות
• הכנסת שיפורים בקווי הייצור ושיפור ה yield
• אחריות על

לפרטים נוספים
משרה זו הורדה מהאתר