{[{title}]}
ביוטק

• עבודת "hands on" מאומצת במעבדת כימיה, לרבות עבודה עם חלבונים, פולימרים סינטטים וריאגנטים. נקיון ושימור שוטף של ציוד, מכשור והמעבדה
• דיגום ובדיקות כימיות ואנליטיות מגוונות באופן רוטיני לנקודות בקרה בתהליך על תוצריו


לפרטים נוספים
משרה זו הורדה מהאתר
הנדסה ו-R&D

מהנדס/ת תהליך/אופטיקה

108727

תיאור האחריות / עיקר המשימות
• תמיכה בתהליכי ייצור מכאניים, אופטיים ואופטו-מכאניים
• הגדרת צרכי הבדיקה ושיטות המדידה למוצר בתהליך ייצור
• הגדרת מפרט לתהליכי ייצור ותת מוצרים
• ניתוח כשלים, ביצוע אנליזות טכניות, הגדרת ניסויי היתכנות לשיפור האיכות ועמידה במפרט המוצר


לפרטים נוספים
משרה זו הורדה מהאתר