{[{title}]}
הנדסה ו-R&D

מנהל פרוייקטים בהבטחת איכות

113551
תואר שני  או שלישי במדעי הטבע /
ביוטכנולוגיה.  
כתיבת נהלים, דו"חות ופרוטוקולים באנגלית.
   
הבנה בתהליכי בקרת שינויים בסביבת.
GMP חקירת חריגות, OOS, מעקב אחר CAPA.  
ניהול חומרים (Materials Management)
עבודה עם ספקים ובעלי מקצוע בתחום.
פיקוח, אישור, הסמכה והערכה של הספק.
שחרור חומרים.

לפרטים נוספים
משרה זו הורדה מהאתר