{[{title}]}
ביוטק
דרוש/ת רוקח/ת בתפקיד מפתח בתהליך הכנות
רוקחיות בסביבה אספטית
חובה רשיון רוקחות ישראלי!
מסגרת התפקיד כוללת:
• קבלת ובדיקת מרשמים רפואיים
• הכנת מרשמי התרופות בהתאם למרשם
• בדיקות איכות וחתימה על המרשם לאחר הכנתו
• קישור תיאום ומתן ייעוץ רוקחי מקצועי
ללקוחות פנים וחוץ
• עבודה בסביבת חדר נקי כולל לבו

לפרטים נוספים
משרה זו הורדה מהאתר