{[{title}]}
ביוטק

לחברת מכשור רפואי בצפון דרוש MEDICAL AFFAIRS שיהווה גורם מרכזי בשלבי פיתוח מוצר חדש
התפקיד כולל איסוף הוכחות קליניות ופרה-קליניות על מנת לתמוך בדרישות הקליניות למוצר, איפיון יכולותיו הקליניות של המוצר


לפרטים נוספים
משרה זו הורדה מהאתר
ביוטק

Clinical Operation

התפקיד כולל:
• ניהול קשר עם מרכזים קיימים ופתיחת מרכזים חדשים
• הקמת מערכת ממוחשבת ל Clinical data Management
• ניהול עובד/ים
• נהול מסמכי המחקר הקליני וכתיבה לצורך הגשה לרשויות
• איתור ועבודה מול CRO, יועצים חיצוניים
• הדרכות


לפרטים נוספים
משרה זו הורדה מהאתר