איסוף נתונים ומתודולוגיה

הסבר המתודולוגיה ואיסוף הנתונים עבור טבלאות שכר העובדים בהייטק, ביוטק, בכירים של אתוסיה, השמה בהייטק
15/09/2014

סקר השכר של אתוסיה מתמקד בתעשיות ההייטק והביוטק. מטרת הסקר לספק מידע על מגמות השכר בתעשיות אלה באמצעות מערכת המאפשרת איסוף וניתוח נתונים בזמן אמת. הסקר מתפרסם מדי חודשיים.

הסכומים המצויינים מתייחסים לשכר חודשי ברוטו, כולל רכב והטבות, לא כולל בונוסים.  

נתוני השכר מתייחסים לכל קשת התפקידים בתחומים הטכנולוגיים והביוטכנולוגיים, בכל יחידות הארגון: הנהלה, מחקר ופיתוח, תפעול, שיווק, מכירות ומשאבי אנוש. גודל המדגם וצורת איסוף הנתונים מספקים כלי אמין, המייצג באופן מהימן את רמות השכר בתקופה שבה נערך הסקר.
 
הסקר מתבסס על נתוני שכר שנאספו במשך חודשיים מ-3,500 מועמדים בתעשיות ההייטק ומדעי החיים, ובהם מועמדים שרואיינו לסקר במשרדי אתוסיה ומועמדים שקיבלו הצעות שכר ו/או הושמו על-ידי אתוסיה, וכן על נתונים שמסרו למעלה מ-80 מנהלי משאבי אנוש בתעשיות ההייטק והביוטק.
 

איסוף אלקטרוני של נתוני סקר השכר

הנתונים נאספו באופן אלקטרוני, הועברו ונותחו במערכת ממחושבת (EMS) אשר פותחה בחברת אתוסיה. הנתונים משקפים אך ורק את השכר בפועל של העובדים, ולא הערכות או ציפיות. רמות השכר כוללות רכב, אך אינן כוללות תגמולים אחרים, כגון בונוסים, שווי אופציות, מניות וכד'.
 
הארגונים המשתתפים בסקר מפולחים כדלהלן: 35% חברות קטנות, 20% חברות בינוניות, 30% סטארט-אפים ו-15% תאגידים. על מנת לשמור על מדגם מהימן, אופן ההתפלגות של המועמדים הנסקרים זהה לאופן שבו מתפלגות החברות, על בסיס מקום עבודה אחרון.
 

התפלגות חברות ההייטק, הביוטק  ושוק ההון הנוטלות חלק בסקר השכר

תאגידים: ארגונים המעסיקים למעלה מ-1,500 עובדים, כגון מיקרוסופט, קומברס, I.B.M.,  טקסס אינסטרומנטס, Applied Materials ועוד.
 
חברות בינוניות: חברות המעסיקות 500-1,000 עובדים, כגון אלביט, צ'ק פוינט, RAD, NDS, Alvarion ועוד.
 
חברות קטנות: חברות המעסיקות 100-500 עובדים, כגון Corrigent,888.com , DSPG, Syneron, Omrix ועוד.
 
סטארט-אפים: חברות קטנות המעסיקות עד 100 עובדים, כגון Altair, PrimeSense, Bioness, Neurim ועוד.
 

טבלאות שכר: הסבר לאופן הצגת הנתונים

העיסוקים מוצגים בטבלה לפי רמות שכר באלפי שקלים, ומנותחים ומוצגים לפי רמות בכירות, ותק בארגון וחטיבה בארגון.
העיסוקים נקבעו על פי טבלת תפקידים שהוכנה באתוסיה. הטבלה מבוססת על תרשים שבו מוגדרים התפקידים על פי מהותם - ידע מקצועי, ניסיון מקצועי, התמחות ומוטת השליטה בארגון, ואינם נשענים על כינויים הקיימים בחברות עצמן. לדוגמה, מנכ"ל המשמש בפועל כמנהל מקומי יוגדר בסקר כמנהל סייט.
שלוש העמודות הימניות מתייחסות לעובדים זוטרים לפי טווחים של שנות ניסיון הרלוונטיות לתפקיד, ושתי העמודות השמאליות - למנהלים בדרגות זוטר ובכיר.
 
דרג זוטר: מחולק ל-3 טווחים של ניסיון בתפקיד. ככלל, ככל שהמשרות דורשות ניסיון רב יותר בתפקיד, כך טווחי ההבדלים בשכר יהיו גדולים יותר.
 
מנהל זוטר: בדרך-כלל מנהל צוות עובדים, ותפקידו יוגדר כראש צוות.
 
מנהל בכיר: בדרך-כלל מנהל של מנהלים או של ראשי צוותים, ותפקידו יוגדר כדירקטור.