על התהליך

ניתוח מכלול האסטרטגיות, המרכיבים הכלכליים והתפעוליים המשחקים תפקיד בהתנהלות הארגון.
פיתוח פרופיל מועמד והכנת תדריך (בריף) פוזיציה הכולל אפיון רחב טווח של הגדרות כישורים  ואישיות .
מיפוי מועמדים על בסיס ניתוח וגיבוש תובנות הסוקרות את הפרופיל הרגשי שלהם בהיבטים   שונים, כגון: הגישה שלהם לטיפול במשברים ומקור המוטיבציה שלהם להצליח.   
התנהלות מול דירקטוריון החברה והצגת המועמד לכל מקבלי ההחלטות בארגון
הערכת תוצאות והשוואת מועמדים באופן המשקף את הדרישות הספציפיות של התרבות הארגונית.
ניהול דיסקרטי של כל שלבי התהליך .
ליווי שלבי הקליטה של המנכ"ל בתפקידו החדש.

בכירים