על מנהיגות

מנהיגות, כבר קבעו חכמים מאיתנו, הינה מהגורמים המרכזיים המשפיעים על אופן התנהלותו ועל הצלחתו של כל ארגון.

הדרגים הבכירים, המנהיגים את הארגון, נדרשים להוציא לפועל את האסטרטגיה העסקית שלו, להכתיב את המדיניות לפיה יתנהל ולהבטיח את עמידתו ביעדים הכלכליים שהציב לעצמו.

כדי שיוכלו לממש את כל אלה הם נדרשים ליכולת מנהיגות המותנית באוסף של תכונות משלימות המשלבות היבטים מקצועיים והיבטים אישיותיים.

אלא שהחיפוש אחר "המנהיג הבא" צריך לכלול, מעבר לאיתור מכלול תכונות אלה, גם בחינה של מידת התאמתן להיבטים המקצועיים וה"אישיותיים" של הארגון שבראשו הוא מתעד לעמוד. וזו, ללא ספק, משימה מורכבת (או מאתגרת, כך אנחנו מעדיפים להגדיר אותה).

כדי לקשור את האדם הנכון לתפקיד הנכון יש צורך באורך נשימה ובעיקר בהרבה נשמה. וכאן אנחנו מביאים את התפיסה האתוסית שלנו לידי ביטוי.

 

בכירים