תוכנה ו-QA

QA Automation Engineer

74325

תאריך עדכון

21/10/2015

תיאור המשרה

• At least 3 years’ experience in designing, writing and executing Python/Java automation tests for web-based applications.
• Experience with automation tools, such as RobotFramework/Selenium, Junit.
• At least 2 years of experience in performance/stress testing through Jmeter.
• Vast knowledge and experience with Unix/Linux.
• Experience with build automation tools, such as Jenkins, Maven.
• Mobile automation tools (iOS and Android, XCode)- an advantage.
• Linux and security background - an advantage.

המשרה אוישה למשרות נוספות לחץ כאן
המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד