תוכנה

JAVA Backend Developer

793886

תאריך עדכון

18/10/2020

תיאור המשרה

7  + years of experience
    in Java backend development, including deep understanding of JVM &
    infrastructure technologies,    

 • 5+ years of experience
      in Java development using TCP/IP (including definition and implementation
      of application-level protocols),  IPC, multi-threading &
      system-level programming,  
 • 3+ years of experience
      in Web services development (SOAP, Rest), Spring & JEE frameworks and
      java build tools, 
 • In-depth understanding
      of software engineering methodologies and best practices,  
 • Good understanding of
      communications & networking technologies, 
 • Fast learner with a
      passion for new technologies, 
 • BS in Computer Science
      (or an equivalent) from a reputable academic institute, 
 • Prior start-up experience - MUST  
המשרה אוישה למשרות נוספות לחץ כאן
המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד