תוכנה ו-QA

Full-Stack Engineer

74306

תאריך עדכון

26/08/2015

תיאור המשרה

Required Qualifications
• Independent, fast learner, and enjoys working in a fast paced, growth environment
• Great Indicators:
o Personal technological projects he created
o Open-source involvement
o Startup/Founder experience
o Experienced with the latest technologies (in mobile / web frameworks / NoSQL / ...)

Experience & Knowledge
• MUST:
o At least 3 years of development experience
o Hands on experience in developing end-to-end products
o Highly Experienced in building scalable, high-performance systems
o Highly Experienced in dynamic languages: Python / Ruby / etc.
o Experienced in Unix & AWS environment
o Knowledge and experience in using each one of these architectures:
 Relational Databases: MySQL, PostgreSQL, Redshift, Infobright, ...
 NoSQL: Redis, MongoDB, CouchBase, HBase, DynamoDB, Memcache, …
 Web Servers & Load Balancers: Nginx, Node.js, Storm, Apache, …

• Plus:
o Hadoop / MapReduce job processing

המשרה אוישה למשרות נוספות לחץ כאן
המשרה מיועדת לנשים ולגברים כאחד