Biotech

פז שמנים וכימיקלים בע"מ paz

אתרWebsite http://pazlub.co.il/

חברת פז שמנים וכימיקלים, עוסקת בייצור, מסחר ושיווק חומרי סיכה וכימיקלים, וכן במחזור שמנים וממיסים. פז שמנים וכימיקלים הינה החברה המובילה והגדולה ביותר בישראל בענף חומרי הסיכה, הממסים וחומרי הגלם לתעשיות שונות.

טעות בפרטים?