דיני עבודה

דיני עבודה עוסקים בהסדרה משפטית של יחסי עובד-מעביד במקום עבודה, קביעת זכויות וחובות של עובדים ומעבידים, הסכמי עבודה, הסכמים קיבוציים ומתן הגנה לעובד בחוקים העוסקים בדיני עבודה: חוקי יסוד, חקיקה בדיני עבודה, חוק הגנת השכר - כולל תקנות וחקיקת משנה, חוקי עבודת נשים, חוקים ותקנות העוסקים בדיני מחלת עובד וזכויות, נתוני שכר מינמום וגמלה.

התשמע קולי? זכות השימוע במגזר הפרטי והציבורי

מאת: עו"ד חיה לזר-נוטקין   החובה לערוך לעובד שימוע טרם פיטורין ידועה כזכות הטיעון של העובד, והמעסיק אינו רשאי למנוע מהעובד זכות זו. במגזר הציבורי נהוג להודיע לנציבות שירות המדינה בטרם הפיטורין; להודיע לעובד מבעוד מועד על מועד השימוע; ל

חישוב התמורה בעד עבודה בשעות נוספות

שושי מועסקת כמזכירה במשרה מלאה במשרד רו"ח.

חיים בשביל לעבוד או עובדים בשביל לחיות?

פעמים רבות אנחנו מרגישים, כעובדים, שחיינו מוקדשים לעבודה גם אם איננו רוצים בכך. כמעט מחצית מהיממה אנחנו מבלים במקום העבודה ובשנים האחרונות, עם כניסת האינטרנט לחיינו, אף גברה המגמה של עבודה מהבית - מה שמאריך לא פעם את זמן העבודה שלנו מידי יום.

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים – מדריך למתחילים

הביטוי "סעיף 14" מתייחס לסעיף 14 לחוק פיצויי פיטורים. חוק פיצויי פיטורים קובע כללים לתשלום פיצויי פיטורים לעובד.

הגבלת פיטורים עקב שרות מילואים

   חל איסור על מעסיק לפטר עובד בשל שירותו במילואים, קריאתו לשירות מילואים או שירותו הצפוי בשירות מילואים, לרבות בשל תדירותו או משכו, ואם פיטרו - בטלים הפיטורים.במקרה בו שירות המילואים עולה על יומיים רצופים, חל איסור על מעסיק לפטר עובד

ממה מורכב השכר שלנו?

יחידת המחקר של אתוסיה סוקרת בין היתר את עולם דיני העבודה, העוסקים בהסדרה משפטית של יחסי עובד-מעביד במקום עבודה, קביעת זכויות וחובות של עובדים ומעבידים, הסכמי עבודה וכדומה.

סעיף 14 בחוק פיצויי הפיטורין - יתרונותיו וחסרונותיו לעובד ולמעסיק

מזל טוב! מצאתם עבודה חדשה. אחרי כל הראיונות הארוכים, מבחני ההערכה והשלבים שנדמו לעיתים אינסופיים, קיבלתם את ההודעה המיוחלת: התקבלתם. כעת, נותר רק לחתום על החוזה ולצאת לדרך חדשה, לתחילתה של קריירה מבטיחה. אלא מה?

שימוע לפני פיטורים

בארגון עבודה מסוים היה צורך למזג בין שתי מחלקות, לפיכך שקלה ההנהלה לפטר את המנהל של אחת משתי המחלקות האלה. כאשר נערך לו שימוע, סיפר העובד שנקלע לאחרונה למצב כלכלי קשה.

מי נושא בהפסדים שצברו קופות הגמל בעת שחרור כספי הפיצויים?

מאת: עו"ד חיה לזר-נוטקין לאחרונה אנו עדים למקרים רבים שבהם עובד זכאי לקבל כספי פיצויים מהמעסיק, אך נוכח לדעת כי הסכום שיקבל נמוך בהרבה מהמצוין בטופס 161 (טופס שמנפיק המעסיק לקופת הגמל בעת פרישת העובד).

רכיבי השכר לחישוב פיצויי פיטורים

רון, סוכן מכירות, פוטר מעבודתו בחברה לשיווק מוצרי בריאות. מדי חודש שולם לו שכר יסוד בתוספת עמלות. בנוסף, במהלך עבודתו שולמו לו במשכורתו תוספות שונות כגון: אחזקת רכב, תשלום בגין שעות נוספות, נסיעות ושווי שימוש בטלפון.

הגבלת פיטורים עקב שרות מילואים

בהתאם לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש"ט - 1949: 1.

הפרות משמעת - שלילת פיצויי פיטורים

  הדר, סוכנת נסיעות, עובדת זה קרוב לחמש שנים במשרד נסיעות. לאחרונה מתלונן מעסיקה כי חלה ירידה בתפקודה של הדר: היא מאחרת ללא כל סיבה מוצדקת לעבודה, נעדרת מהעבודה ללא אישור ואף נתפסה כשהיא מתעמתת ומגדפת את אחד הלקוחות.

התקופות בהן חל איסור על מעביד לפטר עובדת

עובדת אשר עוברת טיפולי הפריה חוץ גופית/פוריות לקראת ילדה הראשון או השני בימי היעדרה מהעבודה לפי החוק לשם כך, או במשך תקופה של 150 ימים לאחר תום ימי ההיעדרות כאמור, אלא בהיתר מאת שר העבודה והרווחה.

התשמע קולי? זכות השימוע במגזר הפרטי והציבורי

כל מהלך פיטורין מחייב שימוע לכל מועמד לפיטורין.במגזר הציבורי נהוג להודיע לנציבות שירות המדינה בטרם הפיטורין; להודיע לעובד מבעוד מועד על מועד השימוע; לפרט בפני העובד את הטענות שבגינן הפיטורין מתבקשים; וכמובן - לתת לעובד הזדמנות לשטוח את טענותיו כנגד ה

הוצאת עובדים לחופשה כפויה

 ישנם 2 עקרונות מרכזיים המתקיימים בחופשה ללא תשלום: 1.   יחסי עובד מעביד נמשכים.