Embedded system

Top Talents מציעה עובדים מיומנים לתחום תכנוניEmbedded .
מהנדסי Top Talents מוכשרים לקחת חלק בכול שלבי הפרויקט, החל מהגדרות מערכתיות, הגדרות ביצועים, חלוקת הפתרון בין חומרה לתוכנה, בחירת חלקי תת מערכות החומרה והתוכנה, פיתוח החלקים השונים, בדיקתם ושילובם לידי מערכת עובדת.

הימצאותם הפיזית של מהנדסי Top Talents באתר הלקוח מהווה יתרון בתכנון המערכתי ובשילוח חלקי המערכת השונים. היא גם מאפשרת לדבר בשפה אחת, באזור זמן אחד, ולחסוך בהוצאות התניידות.