דור ה-Y: הכי חשוב - עניין מקצועי, פחות חשוב - כסף

עובדים צעירים מייחסים חשיבות רבה לאופק ההתקדמות שלהם בארגון ולאתגר המקצועי, ואי-שביעות רצון מפרמטרים אלה היא הסיבה העיקרית לעזיבת מקומות עבודה.גובה השכר והתנאים חשובים פחות.כך עולה מממצאי סקר בנושא ניהול קריירה שערכה חברת אתוסיה.
15/09/2014

בסקר בנושא ניהול ותכנון קריירה שערכה יחידת המחקר של חברת אתוסיה, נדגמו 630 מהנדסים מתעשיות ההייטק והביוטק בני הדור שזכה לכינוי "דור ה-Y" – צעירים שסיימו את לימודיהם בין השנים 2003 ו-2010. 570 מבין המשתתפים הם בעלי תואר ראשון, ול-190 מביניהם יש גם תואר שני.

כאשר נשאלו על פרק הזמן שבו נשארו בכל אחת ממשרותיהם, התקבלו תשובות מפתיעות – כ-80 אחוזים מכלל העונים עבדו במשרתם הראשונה והשנייה כשנה או שנתיים בלבד; גם בהמשך דרכם, הרוב המכריע של הנסקרים לא התמיד באותה המשרה יותר משנה-שנתיים (ראו טבלה).

משתתפי הסקר התבקשו לציין את היתרונות העיקריים, מבחינתם, של מקומות העבודה שעבדו בהם עד כה, ואת הסיבות שבגללן עזבו מקומות עבודה קודמים. כמו כן היה על המשתתפים לדרג לפי חשיבותם חמישה מאפיינים של מקום העבודה.

מניתוח הממצאים עולה, כי העניין המקצועי הנו המאפיין החשוב ביותר של מקום העבודה מבחינת העובדים - 77.8% מהנשאלים טענו שבאחד ממקומות העבודה שבהם עבדו, היתרון העיקרי של מקום העבודה היה עניין מקצועי. הגורם השני בחשיבותו היה התקדמות והתפתחות מקצועית (76.2%), ואחריהם, לפי סדר חשיבות - חברה ואווירה נעימה; מיקום; ובמקום האחרון בסדר החשיבות - גובה השכר והתנאים.

כאשר נשאלו מדוע עזבו מקומות עבודה קודמים, הסיבה העיקרית שציינו העובדים הייתה חוסר אפשרות להתקדמות ולהתפתחות מקצועית: 42.9% מהנשאלים ציינו כי באחד ממקומות העבודה שעזבו, זו הייתה סיבת העזיבה. סיבת העזיבה השנייה בשכיחותה הייתה חוסר עניין ואתגר מקצועי (38.1%). סיבות אחרות לעזיבה היו: גובה השכר והתנאים (28.6%), צמצומים (23.8%), מיקום (14.3%) ומערכות יחסים עם מנהלים (14.3%). הסיבה שצוינה במידה המועטה ביותר הייתה מערכות יחסים עם עמיתים – רק 7.9% ממשתתפי הסקר טענו כי זו הייתה אחת הסיבות לעזיבה.

לבסוף הוצגה למשתתפי הסקר רשימה של חמישה מאפיינים של מקום העבודה או של התייחסותם אליו, והם התבקשו לדרג את מידת החשיבות שהם מייחסים להם. הגורמים שנכללו ברשימה היו: העסקה יציבה וארוכת-טווח, התפתחות מקצועית, שיפור השכר, שביעות רצון כללית של העובד ממקום העבודה ושביעות רצונו בתפקידו הנוכחי. הדירוג נעשה על סקאלה שבין 5 (חשיבות גבוהה) ל-1 (חשיבות נמוכה). נמצא כי הגורם החשוב ביותר בעיני העובדים היה התפתחות מקצועית (ממוצע 4.55) ואחריו העסקה יציבה וארוכת-טווח (4.13). שיפור השכר היה חשוב פחות (4.05), ולבסוף דורגו שביעות הרצון הכללית (3.81) ושביעות הרצון בתפקיד הנוכחי (3.36).

מן הסקר הזה, שבו נבחנו הרגלי העבודה של בני דור ה-Y, ניתן להסיק כי בני דור ה-Y נוטים להחליף משרות ומקומות עבודה בקלות יחסית, לאחר שמצאו משרה המתאימה יותר לשאיפותיהם להתפתחות ולעניין מקצועי. השאיפה ליציבות תעסוקתית נמצאת במקום נמוך יחסית בסדר העדיפויות שלהם, וזאת הן לפי דיווחם והן לפי משך הזמן שעבדו בפועל בכל משרה.

השאלה העולה מן הסקר היא:
לאחר שהארגון מכיר את הרגלי העבודה של ילידי שנות השמונים, מה הוא עושה כדי לשמר אותם במערכת?

 

התפלגות משך העבודה של המשתתפים בסקר בכל אחת ממשרותיהם

משרה

מס' משתתפים שעבדו כשנה

מס' משתתפים שעבדו כשנתיים 

מס' משתתפים שעבדו כ- 3 שנים 

מס' משתתפים שעבדו כ- 4 שנים 

מס' משתתפים שעבדו יותר מ- 5 שנים 

ראשונה

220

250

60

20

30 

שנייה

250

100

40

10

20 

שלישית

100

130

20

20 

  --

רביעית

90

50 

 --

--

--

חמישית

10

100

10

--

--

 

איור: מאפיינים בעלי חשיבות ביחס העובד למקום העבודה

מאפיינים בעלי חשיבות ביחס העובד למקום העבודה

 

המידע נאסף על ידי יחידת המחקר בחברת אתוסיה.

יחידת המחקר עוקבת אחר מגמות בתחומי התעסוקה בענפי ההייטק, הביוטק, הקלינטק ושוק ההון.
היחידה עורכת באופן קבוע מחקרים וסקרי שכר בענפי ההייטק והביוטק.
איסוף וניתוח המידע הוא אחד מתחומי הפעילות המאפיינים את גישתה הייחודית של אתוסיה בתחומי משאבי אנוש, השמה בכלל וניהול קריירה בפרט.
אתוסיה מייצגת תפיסה מקצועית בתחומי משאבי אנוש, מציעה פתרונות איוש רחבות, המבוססות על גישה ממוקדת אנוש, ידע מקצועי רחב והבנה עסקית של הענפים הרלוונטיים.